Tv-avtale i boks

Norges Håndballforbund (NHF) og TV 2 ble i dag enige om en ny TV-avtale for norsk håndball. Avtalen sikrer norsk håndball en omfattende TV-dekning de neste tre årene både for klubb- og landslagene.

Vi siterer NHF i sin helhet:

Avtalen med TV2 ble klar etter at NHF, Norsk Topphåndball og deres rådgiver Arena Group har gjennomført en omfattende anbudsrunde med aktuelle aktører i det norske og internasjonale markedet.
– Vi er meget glade for at vi nå er enige med TV 2 om å forlenge vår samarbeidsavtale. Vi mener den nye medieavtalen sikrer norsk håndball vesentlig oppmerksomhet de neste årene både for topp og bredde, noe som er avgjørende for utviklingen her hjemme, sier generalsekretær Per Otto Furuseth i NHF. Han mener avtalen tilpasser håndballdekningen til det nye mediebildet, der også håndballen har vært opptatt av å være til stede på alle plattformer. Den nye medieavtalen gir TV 2 retten til å utnytte norsk håndball på alle plattformer.

– For TV 2 er det avgjørende at vi sikrer oss avtaler som gir utviklingsmuligheter også på andre plattformer enn tradisjonell TV. Vi har lenge sett en utvikling der sportsdekningen også på eksempelvis nett er blitt stadig viktigere. Derfor ønsker vi å utnytte den store håndballinteressen til å videreutvikle innholdet vårt på TV 2 Sumo, som gjennom vår nye solide Premier League-dekning denne høsten, har tatt et langt steg i sin sportsdekning, forteller sportssjef Bjørn Taalesen. Han mener at den tradisjonelle dekningen av klubbhåndball vil få en økt dekning gjennom utnyttelsen av nett-mulighetene i denne nye avtalen.

Den nye avtalen gir TV 2 rettighetene til samtlige av norsk håndballs klubb- og landskamper – både hjemme og borte. Landslagene har i mange år vært et vesentlig satsningsområde for TV 2 sporten.
– Siden vi sitter på rettighetene for alle EM og VM fram til 2015, er oppmerksomheten omkring landskampene viktig for oss – ikke minst på veien til de ulike sluttspillene. Det sier seg selv at alle kampene de norske Håndballjentene spiller fram mot EM på hjemmebane i desember har stor interesse, sier Taalesen.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at både landslagene og Postenligaklubbene må sikres en bred nasjonal TV-dekning. Landslagenes popularitet i hele Norge henger nøye sammen med at de er tilgjengelige for alle slik de nå blir på TV2. At vi i tillegg får riksdekkende sending fra Cup- og sluttspillfinaler samt de mest interessante Postenligakampene på TV 2 Zebra, innebærer et betydelig løft i forhold til å etterleve vår visjon om Håndball for alle. På toppen av dette skal TV 2 etablere et Livesenter på TV2Sumo som skal på luften senest 1.oktober. Der blir samtlige Postenliga-, EM- og VM kamper tilgjengelig. Dette vil gi unike muligheter til å rekruttere nye supportere og øke klubbenes attraktivitet og tilgjengelighet overfor sponsorer og media, mener markedssjef Gunnar Nybø.

– Kampen om oppmerksomheten i media er blitt stadig tøffere. Alle vet hvor stor betydning TV-dekning har for utviklingen av sin idrett i dette bildet. Det har derfor vært helt avgjørende for Norges Håndballforbund og Norsk Topphåndball at vi kunne sikre oss en medieavtale som opprettholder håndballens plass i mediene her hjemme. Det mener vi avtalen med TV 2 sikrer oss, og vi har gjennom mange tidligere års samarbeid med TV 2 som kommersiell aktør i dette markedet gode erfaringer å bygge videre på. Nå gleder vi oss til å kunne presentere Postenligakamper for alle tv-seere, avslutter en entusiastisk markedssjef Gunnar Nybø.