Treneren på plass

Selbu mister Valeri Putans til trønder-kollega Byåsen etter årets sesong. Nå er erstatteren i Selbu klar.

Tomac-søstrene og de øvrige Selbujentene skal fra neste sesong trenes av Eskil Berg Andreassen.

Forhandlingene Andreassen har pågått over en tid, men nå er det da endelig avklart at han overtar Selbu.