Tenker gjerne nytt

Herrenes landslagssjef Robert Hedin ser helst at seriestystemet endres for til sist å styrke landslaget. Lengre og tøffere sesong er nødvendig, mener Hedin. Norsk Topphåndball gir her sin kommentar til innspillene fra Robert Hedin.

– Vi er forberedt på å ta noen av utfordringene, og tenker gjerne nytt, sier daglig leder i Norsk Topphåndball (NTH), Arild Østeby.

NTH og Norges Håndballforbund (NHF) har sammen laget et utkast til generalterminplan (GTP) for 2011 / 2012. Dette forslaget skal nå behandles av forbundstyret i NHF. I utkastet blir det lagt opp til flere endringer i seriesystemet.

Endringene tar utgangspunkt i forslag som flertallet av klubbene samlet seg om på siste årsmøte i NTH, allerede våren 2010. Ønskene varierer litt mellom kjønnene i Postenligaen.

– Herrene ønsker flere kamper med betydning, noe som vil være viktig for tilbudet til vårt publikum,. Det er det tatt hensyn til i forslaget til ny GTP, sier Arild Østeby.

– På damesiden ønsker flertallet å spille kamper med betydning i mesterskapsperioden, og også i sluttspillsammenheng er ønskene for opplegget noe forskjellig, fortsetter Østeby.

Det kan forøvrig bli aktuelt å ha ulike serieoppsett og sluttspillmodeller for de to Postenligaene.

– I møter / samtaler vi har hatt med NHF og landslagssjefene sist høst har vi kommet til at vi, dersom forbundstyret gir sin tilslutning, ikke behøver å ha like spilleopplegg. Dette er helt nye signaler, og derfor fulgt opp og foreslått i GTP’en, sier Arild Østeby.

At alle blir fornøyd med et nytt opplegg, er lite sannsynlig. For det er mange hensyn som skal tas.

– Men vi tror summen av nytenkningen skal slå positivt ut, og at nytenkingen på sikt også vil bidra til å styrke landslaget slik Hedin ønsker, avslutter Arild Østeby.

NTH sin kontaktperson i saken: Arild Østeby, tlf 92 05 56 70.

(NTH Web.red)