Pettersen og Havang

 

STIF håndball og Jan Christen Danielsen har blitt enige om at kontraktsforholdet mellom partene opphører med øyeblikkelig virkning. Inn kommer Gunnar Pettersen og Øystein Havang som trenere.

Grunnet manglende sportslige resultater ønsker styret en kursendring og har derfor engasjert Øystein Havang og Gunnar Pettersen som sammen skal lede elitelaget videre i inneværende sesong, hvor Havang inntil videre vil ha hovedansvaret.

 

Dette er en beklagelig situasjon, men styret har, etter en nøye vurdering, konkludert at det måtte skje en endring, heter det fra STIF.