Omkamp om poengtrekk?

 

Bodø Håndballklubb startet sesongen med tre minuspoeng som følge av økonomiske problemer NHF valgte å straffe klubben for. Nå håper BHK på omkamp om poengtrekket.

Klubben mener 3 minuspoeng var en for streng straff, og i følge Avisa Nordland har man samlet inn dokumentasjon som viser at ett poeng i muns ville vært riktigere.

 

Onsdag møtte BHK-ledelsen representanter for både NHF’s forbundssstyre og for NHF Region Nord. På møtet ble det lagt frem argumenter for redusert poengtrekk, og det vises blant annet til at den økonomiske utviklingen er positiv.

 

Både styremedlem i NHF Ole Jonny Korsgård og styreleder i Region Nord Bror Tangen lovte på møtet å jobbe for Bodø HK sin sak dersom poengtrekket ankes.