Målsettinger

Klubbene har fire felles hovedmålsettinger innen:
Organisasjon, Marked/Salg, Arrangement og Sport.

1.     Organisasjon

Veldrevne klubber
Klubbene fremstår profesjonelt i måten de løser sine administrative, økonomiske, markedsmessige og sportslige oppgaver.  

 

2. Marked/Salg

Omsetning
Klubbene skal til enhver tid ha bærekraftig omsetning og sunn økonomi.

 

3.     Arrangement

Fyll hallene
Klubbene utvikler arrangement for alle målgrupper, og posisjonere Eliteserien som den foretrukne idrettsunderholdningen i hall, og gjennom dette bidrar til økt tilskuerantall, økt medieoppmerksomhet og høyere markedsverdi.


4.    
Sport

Norske klubber på internasjonalt nivå
Klubbene bidrar til å utvikle norsk håndball slik at flere lag hevder seg i europeisk sammenheng.