Herrenes E-cup oppsett

EHF har vedtatt endringer herrenes E-cup oppsett fra sesongen 2012/2013.

Konsekvensen er blant annet at EHF Cup og Cup Winners cup slås sammen til det som har fått arbeidstittelen Mens European Cup.

Endringene medfører at det fra 2012/2013 sesongen blir tre turneringer mot tidligere fire i EHF-regi:

Champions League, den nye turneringen og Challenge Cup.

Endringene i oppsettet er behandlet gjennom flere instanser i det europeiske håndballforbundet, og nå starter arbeidet med blant annet rettighetsspørsmål og å fordele plasser i turneringene.

Det er heller ikke avklart hvordan spilleoppsettet for den nye turneringen blir.

Det er en rangeringsliste basert på klubbresultater i 2010/2011, 2009/2010 og 2008/2009 som avgjør nasjonenes rettigheter til plasser i E-cup spill.

I rangeringen kommer det blant annet frem at Danmark faller ned til en syvende plass og bare får en plass i herrenes Champions League fra 2012/2013 mot tidligere to plasser.

Generelt kan det se ut til at alle land får en plass mindre totalt i de tre turneringene i forhold til antall plasser i de fire nåværende turneringene.

(NTH Web.red)