Hedret av kretsen

Steinar Ege, Katrine Lunde Haraldsen og Kristine Lunde Borgersen ble i helgen hedret av Vest Agder idrettskrets.

De tre ble utnevnt til æresmedlemmer i kretsen under en høytidelig markering på kretstinget.

De tre har hevdet seg på toppnivå i håndball i mange år, og fremstår som gode ambassadører for hjemfylket sitt også selv om de nå spiller i internasjonale klubber i det daglige.

Norsk Topphåndball gratulerer med æresmedlemsskapet.