Ole Walter Sundlo gir deg disse glimtene fra kampen.

" />