" />

Enkelte utfordringer

Topphandball.no sin «relansering» har vært på nett et par døgn, og vi ser at det er enkelte utfordringer som må tas tak i.

Vår tekniske leverandør jobber med å løse det enkelte lesere vil oppleve som problemer, eksempelvis linker som ikke fungerer.

Web-redaktøren håper leserne vil ha litt tålmodighet i forhold til den store omleggingen vi nå har gjennomført. Vi er overbevist om at nettsiden og de nye funksjonene som etterhvert lanseres vil gjøre topphandball.no til en levende og god nettside.

(NTH Web.red)