Drømmen om storhall

Forutsetningene synes endret i forhold til ordførerens opprinnelige plan.

Mang en spiller har spilt kamper og turneringer på det lett gjenkjennelige blå dekket i Drammenshallen, slik som her fra et oppgjør mellom Drammen og Haslum.

At den gamle hallen begynner å bli moden for en oppgradering er det ingen tvil om, og ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen tok for tre år siden til orde for en ny storhall i Marienlyst-området i Drammen.

Målet var en ny, nasjonal storhall med plass til 10 000 tilskuere og mulighet for å utøve opptil 20 ulike idretter, med håndball som hovedaktør.

En mulighetsanalyse viste da også at det var realistisk å få til, forutsatt at anlegget ble nasjonalt, og både kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund måtte på banen.

Nå innser imidlertid Opdal Hansen at drømmen om en nasjonal arena har brast. For i følge DT.no går håndballforbundets signaler i retning Oslo, og et mål om en nasjonal arena der med plass til 10-12 000 tilskuere.

Håndballpresident Karl-Arne Johannesen skal imidlertid ha uttrykt et ønske om at Drammen satser på et regionalt prosjekt og en ny arena med eksempelvis 5 – 8000 tilskuere.

Det er Drammen-ordføreren foreløpig ikke helt klar for.

– Hvis vi skulle satse regionalt så må vi gå en ny runde, men vi får heller avvente situasjonen – i tilfelle det går galt i Oslo, sier Hansen til DT.no.

For å gå fra et nasjonalt prosjekt til et regionalt anlegg endrer forutsetningene drastisk, rent økonomisk. Det bekrefter også idrettssjef Jakob Vik i Buskerud idrettskrets.

– Helt andre forutsetninger foreligger. Pengene ligger i potter som ikke er så store, kommenterer Vik.

Dermed kan det altså foreløpig se ut som at drømmen om en storhall i Drammen brast. Men man skal jo aldri si aldri…

(NTH Web.red)