Årsmøte avholdt

Norsk Topphåndball avholdt lørdag sitt årsmøte. Dette skjedde på idrettens hus i Drammen.

42 personer fra i alt 22 klubber med stemmerett og en klubb som observatør, deltok på årsmøtet.

Valgkomiteens innstlling til styre (se under) ble vedtatt med akklamasjon, en etter en, og innkomne forslag til årsmøte ble også enstemmig vedtatt. Blant annet gjelder dette en ytterligere satsning på plattformen topphandball.no.

Etter årsmøtet ble det orientert om internasjonalt klubbsamarbeid og internasjonalt Ligaforeningssamarbeid. Torbjørn Balstad (Byåsen) og Knut Waage (FyllingenBergen) er NTH sine representanter til de internasjonale styrene.

Lars Riis Ellingsen (Tertnes) orienterte også om tarifforhandlinger i regi av NISO (utøvernes organisasjon) og NHO Idrett. Disse forhandlingene starter tirsdag 3.mai.

På årsmøtet ble dette styret i Norsk Topphåndball valgt:

Knut Waage, FyllingenBergen, leder
Rolf Storstrøm, Haslum, nestleder
Espen Hetty Carlsen, Larvik, styremedlem
Hilde Haugan Hynne, Levanger, styremedlem
Berit Fevang Eriksen, Runar, styremedlem
Tonje Nohr Smestad, Elverum, styremedlem

(NTH Web.red)