Alle klubber fikk lisens

Norges Håndballforbund har gjennomgått samtlige søknader om lisens for neste sesong. Samtlige klubber i Postenligaen har fått de nødvendige papirene i orden.

På grunn av en anstrengt økonomi må imidlertid Storhamar starte sesongen med 4 poeng i minus, og med status «under skjerpet overvåking».

Lisenstildelingen til klubben betinger blant annet at Storhamar innen 31.08.10 fremlegger et regnskap som går med overskudd.

For sesongen 2010 / 2011 er 15 klubber gitt lisens uten merknad. 8 klubber har fått lisens med status «under overvåking», mens Storhamar er alene om status «under skjerpet overvåking» og blir i tillegg trukket 4 poeng.

Årets lisensbehandling viser samlet sett en forbedring av Postenligaklubbenes økonomiske helsestilstand, skriver NHF i et notat til klubbene.