Å lage en ny innholdsgruppe

I denne videoen ser du hvordan lage en ny innholdsgruppe.

Det som er viktig med innholdsgrupper er at de har to primære oppgaver. Den ene er å hjelpe deg å organisere innholdet ditt, for eksempel ved å lage grupper som kan knyttes til menypunkt. Den andre er av systemmessig karakter. Det er slik at elementer i f eks sidekolonnen publiseres dit fordi innholdselementet legges i en gruppe med rett navn.

Dersom du mangler en system-gruppe, ta kontakt med eyego.