14 klubber

Norges Håndballforbund har ferdigbehandlet – og innvilget – 14 av søknadene om eliteserielisens.

De øvrige søknadene vil bli behandlet og avgjort i løpet av juni.

Årets søknader om Eliteserielisens viser at det samlet står bedre til i norsk klubbhåndball enn de foregående årene, noe Norges Håndballforbund  – og selvsagt også Norsk Topphåndball – er svært fornøyd med. Den første runden med behandling av lisenssøknadene, ga 14 av klubbene lisens.

Det er:

Kvinner

Menn

Byåsen

Bækkelaget (BSK/NIF)

Flint

Drammen

Larvik

Haslum

Levanger

Herulf

Njård

Nøtterøy

Tertnes

Oppsal

Våg
(Vipers Kr.sand)

Runar


Behandlingen videre
Også i år må noen klubber vente litt lenger for å få tildelt sin lisens, uten at de medfører noen som helst form for dramatikk. Som regel har det sammenheng med at ikke alt materiell er tilgjengelig og/eller at dokumentasjonen må gjennomgås nøyere. I spesielle tilfeller vil det holdes møter med klubbene. Enkelte klubber må nok fortsatt følge utviklingen på sin egen økonomi svært nøye.

Norges Håndballforbund vil ikke kommentere søknadene mens behandlingen pågår.

(NTH Web.red)